Náboženství na souostroví MaledivyNáboženstvím souostroví Maledivy je islám, k němuž se hlásí 99% obyvatelstva Malediv. Islám je monoteistické náboženství, to znamená, že uznává jednoho boha – Alláha. Islám uznává další dvě náboženství – křesťanství a judaismus. Stoupenci těchto náboženství, křesťané a židé jsou označováni jako „lidé knihy“, tzn. komunity, jimž bylo rovněž určeno prorocké poselství a jejichž víra by měla být respektována a chována v úctě na územích ovládaných muslimy.
Lidé jiného než muslimského vyznání nemohou získat maledivské občanství.

Rada experta

garant destinací
Michaela Hanušová
mám dotaz